Očesni center Hudovernik
Postopek vložitve zahteve za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic
V zasebni ordinaciji se vsi zaposleni, ki sodelujemo v procesu zdravljenja trudimo, da pri delu preprečimo nastanek kršitve pacientovih pravic. V kolikor pa kot pacient kljub temu menite, da je v postopku izvajanja zdravstvene oskrbe prišlo do neustreznega ravnanja oz. neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev, imate na podlagi Zakona o pacientovih pravicah možnost zahtevati ustrezno obravnavo. Nastali nesporazum bomo poskusili rešiti takoj z dodatnimi pojasnili, v kolikor pa z dodatnimi pojasnili niste zadovoljni, lahko vložite zahtevo za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Kako se vloži zahteva za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic?
Ustna zahteva: torek 12.00 – 13.00
Pisna zahteva: posredujte jo po pošti na naš naslov:
Očesni center Hudovernik d.o.o.
Ambulanta: Pohorska ulica 21
2000 Maribor
Po elektronski pošti: info@oc-hudovernik.si

Zahteva za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic mora imeti naslednje podatke:
 1. osebno ime, naslov ter kontaktne podatke pacienta
 2. opis domnevne kršitve vaših pravic
 3. podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oz. zdravstvenih sodelavcih
 4. podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah
 5. čas in kraj domnevne kršitve vaših pravic, morebitne posledice in morebiten predlog rešitve spora
Če pisna zahteva ne vsebuje teh sestavin, potrebnih za obravnavo, mora pacient v dodatnem 8- dnevnem roku zahtevo dopolniti. Če pacient zahteve v dodatno določenem roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. Če iz pisne zahteve ne bi bilo možno razbrati, kdo jo je vložil, ali če je le-ta žaljiva ali prepozna, zahteva ne bo obravnavana.

Vašo pisno ali ustno 1. zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic bomo obravnavali po določilih Zakona o pacientovih pravicah. V primeru, da z odločitvijo ne bi bili zadovoljni, lahko nadaljujete postopek pri Komisiji RS za varstvo pacientovih pravic z vložitvijo 2. zahteve za varstvo pacientovih pravic.

Pristojna oseba za obravnavo zahteve za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic je:
Mojca Hudovernik, direktorica
Očesni center Hudovernik d.o.o.
Ambulanta:
 • Pohorska ul. 21
 • 2000 Maribor
Lokacija
Lokacija
Ordinacijski čas ambulante s koncesijo
 • Pon. 12.30 - 19.00
 • Tor. 7.00 - 13.00
 • Sre. 7.00 - 13.00
 • Čet. 7.00 - 11.00
 •  16.00 - 19.00
 • Pet. 7.00 - 10.30
 • ambulanta
 • ambulanta
 • ambulanta
 • diagnostika
 • predpis očal
 • ambulanta